Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (2016/679).

Laadittu: 14.09.2019

REKISTERIN NIMI Lämpöpartio Kokkola Oy:n tietosuojaseloste REKISTERINPITÄJÄ Lämpöpartio Kokkola Oy Lekatie 6, 67800 Kokkola REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ Vesa Malmberg (Toimitusjohtaja) Lämpöpartio Kokkola Oy 040 960 0604

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin sekä sivustojen, tuotteiden tai palveluiden markkinointiin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

• Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite

• Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot

• Tapahtumatiedot

• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

• Rekisteröidyn itse antamat tiedot SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Asiakkaan antamat tiedot TIETOJEN LUOVUTUS

Lämpöpartio Kokkola Oy luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä käyttävät vain Lämpöpartio Kokkola Oy:n työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Lämpöpartio Kokkola Oy:n tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojatulla palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuoja-asetus (2016/679).

Laadittu: 07.09.2019

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.